T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü
ERZİNCAN HAVALİMANI

​​​​​​

Elektrik Sistemleri


Elektrik Sistemleri

Erzincan  Havalimanı Elektrik Şefliği, Havalimanımızda ve bağlı Seyrüsefer İstasyonlarında bulunan bütün Yüksek Gerilim, Alçak Gerilim elektrik dağıtım sistemleri ve bu sistemlerin beslediği bütün elektrik-elektronik cihazlar ile pist görsel yardımcı ışık sistemlerinin 24 saat kesintisiz enerji temininin sağlanmasından ve bütün elektrik sistemlerinin bakım, onarım ve arızalarından sorumludur.

 

1) Enerji Nakil Hatları

Enerji nakil hatları, Havalimanı içinde, şebeke enerjisini,  Kuvvet Santraline  ve oradan Hizmet Binaları ve Terminal Binalarındaki trafo merkezlerine kadar ileten, bağlı istasyonlar da ise şebeke enerjisini, istasyondaki trafo merkezine kadar ileten YG ve AG iletim (31,5 kV/6,3 kV – 6,3 kV/0,4 kV-0.75 kV/0,4 kV) hattıdır.

 

2) Kuvvet Santrali ve Tali Trafo Postaları

Kuvvet santralinde bulunan ana giriş trafoları, TEDAŞ şebekesinden yüksek gerilim (31,5 kV) olarak aldığı enerjiyi, 6,3 kV’a, tali trafo postaları ise ana giriş trafolarından aldığı 6,3 kV enerjiyi,  400 V Alçak Gerilime düşüren ve Yüksek Gerilim hücreleri (ayırıcı ve kesiciler) vasıtasıyla bütün sistemleri besleyen cihazlardır.

 

3) Elektrojen Grupları (Jeneratörler)

Elektrojen grupları, kuvvet santrali bünyesinde tesis edilerek mevcut şebekenin kesilmesi halinde 0-15 saniye içerisinde devreye girerek Havalimanımızdaki hayati öneme haiz birimlerin sistemlerini besleyen yedek güç kaynaklarıdır.

 

4) Kesintisiz Güç Kaynakları (UPS)

Kesintisiz güç kaynakları (UPS), şebeke enerjisi kesildiği zaman, öncelik arz eden sistemleri ve cihazları kesintiye uğramadan belirli bir süre için aküleri üzerinden besleyen bir sistemdir.

 

5) Apron Aydınlatma Projektörleri

Gece şartlarında, Uçakların apron sahasına yaklaşması, park yapması, yolcuların uçağa inip-binmeleri, kargo işlerinin yapılması için apron sahasının aydınlatılmasına ihtiyaç vardır. Bu aydınlatma apron kenarlarına dikilen çok yüksek direklerle yada terminal binalarının üzerlerine yerleştirilen projektör adı verilen yüksek ışık kaynakları ile sağlanır. Yüksek direk kullanılmasının nedeni, aprona yaklaşan uçak pilotunun gözünün kamaşmasına engel olmak içindir. Apron sahasındaki aydınlatmanın homojen bir şekilde olmasını sağlamak için çok sayıda direk ve projektör kullanılır. Pist aydınlatma sistemlerinde olduğu gibi bu projektörlerin kumandası da kule uzak kumanda masasından sağlanır.

 

6) Çevre  Aydınlatma Sistemleri

 

7) Yıldırımdan Koruma Sistemleri

 

8) Görsel Yardımcı Işık Sistemleri

Pilotun yaklaşmadan park sahasına kadar intikalinde, görsel olarak kullandığı sistemlerin tümüne, özel aydınlatma sistemleri (Görsel Yardımcı Işık Sistemleri) denir.

1) Papi Işıkları, 
2) Yaklaşma ve Yan Sıra Bar Işıkları,
3) Çakar Işıkları (Flashing) 
4) Eşik Belirleme Işıkları (Rtıl), 
5) Eşik Işıkları (Threshold Lights), 
6) Pist Kenar Işıkları (Runway Edge Lights), 
7) Pist Sonu Işıkları (Runway end Lights), 
8) Merkez Hattı Işıkları (Runway Centre Line Lights)
9) Tekerlek Temas Işıkları (Touch Down Zone Lights)
10) Taksiyolu Kenar Işıkları (Taxiway Edge Lights), 
11) Yönlendirme Panoları (Taxiway Signs), 
12) Yer Belirleme Işığı (Döner Beacon), 
13) İşaretleme Işığı (Aldis),
14) Işıklı Rüzgar Tulumu.
15) Işıklı İniş İstikamet Göstergesi

 

9) Terminal Binaları Elektrik Sistemleri

Yolcu salonları, kafeterya, lokanta, WC, büro, koridorlar, merdivenler, yönlendirme panoları, mutfak, depo ve satış dükkanları gibi mekanların aydınlatılması. Terminal binaları içerisinde yer alan soğutma-ısıtma sistemleri, asansörler, yürüyen merdivenler, konveyörler, yolcu köprüleri, 400 Hz. Sistemi, otomatik kayar kapılar, hava perdeleri gibi elektro mekanik sistemlerin elektrik kumanda ve aksamlarının bakım onarım ve  işletilmesi. X-ray cihazları, arama kabinleri, anons sistemleri, yangın alarm sistemleri, telefon santralı, saat sistemi, CCTV, uçuş bilgi sistemi, elektronik tartılar, bina otomasyon sistemi gibi elektronik sistemlerin elektrik aksamlarının bakım onarım ve işletilmesi. Bu grupta yer alan sistemler de, şehir enerjisinin kesilmesi halinde, yedek enerji (Öncelik sırasına göre 15 saniye elektrojen grupları, 0.5 sn. short-break gruplar, 0 Sn. UPS gruplar)ile desteklenmişlerdir.

 

10)  Hizmet Binaları Elektrik Sistemleri

Kule, teknik blok, meteoroloji, itfaiye, garaj, iş makineleri, akaryakıt tesisleri, arıtma tesisleri, su kuyuları, ısı merkezleri, nizamiye, emniyet, gümrük binaları, otopark, çevre yolları vb. kolaylıkların aydınlatma sistemleri, bu tesislerde yer alan elektro-mekanik sistemlerin elektrik aksamlarının bakım, onarım ve işletimi. Bu grupta yer alan sistemler de, şehir cereyanının kesilmesi halinde, yedek enerji (Öncelik sırasına göre 15 saniye elektrojen grupları, 0.5 sn. short-break gruplar, 0 sn. UPS gruplar) ile desteklenmişlerdir.​
T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü